CAR ALEKSANDAR TREĆI: AMANET PRESTOLONASLEDNIKU NIKOLAJU

Predstoji ti da sa mojih pleća preuzmeš teško breme državne vlasti i da ga nosiš sve do groba, kao što sam ga nosio ja i kao što su ga nosili naši preci. Predajem ti carstvo koje mi je Bog poverio. Primio sam ga pre trinaest godina od oca koji je krvario. Tvoj deda je sa visine prestola sproveo mnoge važne reforme, usmerene na dobro ruskog naroda. Kao nagradu za sve to, od ruskih revolucionara dobio je bombu i smrt.

U tom tragičnom danu preda mnom je iskrslo pitanje kojim putem da krenem. Da li onim na koji me guralo takozvano napredno društvo, zaraženo liberalnim idejama Zapada, ili onim na koji mi je ukazivalo moje sopstveno ubeđenje, moja uzvišena sveta dužnost gospodara i moja savest. Izabrao sam moj put. Liberali su ga nazvali reakcionarnim. Mene je interesovalo samo dobro mog naroda i veličina Rusije. Težio sam da donesem unutrašnji i spoljašnji mir, kako bi država mogla slobodno i spokojno da se razvija, da normalno ojača, da se obogati i da živi u blagostanju.

Samodržavlje je stvorilo istorijsku individualnost Rusije. Ako se, ne daj Bože, sruši samodržavlje, srušiće se i Rusija. Pad iskonske ruske vlasti otvoriće beskonačnu eru smrti i krvavih međusobnih obračuna. Zavetujem te da voliš sve što služi dobru, časti i dostojanstvu Rusije. Čuvaj samodržavlje imajući pritom na umu da si ti pred prestolom Svevišnjeg odgovoran za sudbinu tvojih podanika.

Neka temelj tvog života bude vera u Boga i u svetost tvoje carske dužnosti. Budi čvrst i odvažan, i nikada ne pokazuj slabost. Saslušaj sve, u tome nema nikakve sramote, ali poslušaj jedino samog sebe i svoju savest.

U spoljnoj politici se pridržavaj nezavisnog položaja. Seti se da Rusija nema prijatelje. Plaši se naše veličine. Izbegavaj ratove. U unutrašnjoj politici prevashodno budi pokrovitelj Crkve jer je ona više puta spasila Rusiju u godinama nedaća. Učvrsti porodicu jer je ona osnova svake države.

avgust, 1894.

Category: Pouke  Tags:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Skoči na traku sa alatkama